Installasjon

Installasjon skal utføres av kvalifisert personell, og Citec utfører gjerne installasjon mot et lite konsulenthonorar.
Enbrukerinstallasjon, hvor ProAdm og databasen ligger på samme PC er enklere, mens flerbrukermiljø krever mer kompetanse, spesielt ved tildeling av rettigheter i databasesystemet.

Automatisk eller manuell oppdatering

ProAdm kan installeres på to måter: ClickOnce-installasjon med automatisk oppdatering til nyere versjoner eller MSI-installasjon med manuell oppdatering til nyere versjoner. ClickOnce benyttes gjerne for enbrukere, og i miljøer med vanlige PC-klienter. MSI-installasjon er mest aktuelt i terminalservermiljøer og ved ekstern serverdrift.

Backup

Jevnlig backup av ProAdm-databasen anbefales på det sterkeste! En automatisk daglig backup er en enkel forsikring mot uforutsett nedetid. Bruk det innebygde verktøyet i databasesystemet, Microsoft SQL Server Management Studio eller det enklere SQL Backup and FTP for å lage en backupfil. SQL Backup and FTP gjør det enkelt å automatisere backupen, slik at man alltid har en fersk backup tilgjengelig.

Før oppdatering av ProAdm bør man alltid ta en backup av databasen, slik at man har mulighet til å gå tilbake til gammel versjon dersom noe uforutsett skulle skje.

Installasjonsfiler

Installasjonsnettsiden inneholder aktuelle ProAdm-filer. I tillegg må Microsoft SQL Server installeres.