NS 3420 fulltekst elektronisk utgave

 Citec AS er forhandler av NS 3420 fulltekst elektronisk utgave. NS 3420 er ett abonnement som sender deg siste versjon når den kommer.
Har du behov for NS 3420? Ta kontakt!

Fagsamlingen Grunn- og terrengarbeider i NS 3420 omfatter alle typer arbeider som foregår i, på og under terreng. Den dekker arbeider som utføres av maskin- og anleggsentreprenører, anleggsgartnere, asfaltentreprenører og betongentreprenører, samt geotekniske spesialarbeider.

Fagsamlingen Grunn- og terrengarbeider består av følgende deler (komitenummer er angitt i parentes):

 • De generelle delene 0 - 2 (SN/K 401)
 • A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass (SN/K 410)
 • C - Forberedende ytelser (SN/K 412)
 • D - Undersøkelser, registreringer og kontroll (SN/K 401)
 • F - Grunnarbeider - Del 1 (SN/K 415)
 • G - Grunnarbeider - Del 2 (SN/K 416)
 • J - Dekke- og banearbeider (SN/K 419)
 • K - Anleggsgartnerarbeider (SN/K 420)
 • L - Betongarbeider (SN/K 421)
 • S - Isolering, tetting og tekking (SN/K 428)
 • U - Rør- og sanitærinstallasjoner (SN/K 430)