Prising

Med ProAdm® behandler du anbud på flere måter. Du kan:

  • Direkteprise anbudet med dine kalkyler.
  • Ressurskalkulere anbudet med felles eller prosjektets ressurspriser.
  • Bruke erfaringspriser til å sammenligne med og identifisere de postene som betyr mest i prosjektet
  • Sette fokus på de mest brukte ressursene og liste opp hver eneste post hvor en ressurs er benyttet før du gir et anbud. ProAdm gir en ressursoversikt som er lett å anvende.
  • Fleksibel løsning for prisforespørsel på underentrepriser, innhenting og utvelgelse av disse.
  • Direkte NS 3420 oppslag som gir full kontroll på versjoner og tekster.
Ta kontakt for en demonstrasjon!