Beskrivelse

Med ProAdm kan du motta anbudsbeskrivelser etter ulike prosesskoder; NS 3459, Veivesenets koder, Jernbaneverkets koder eller annen beskrivelse i XML format.

Med ProAdm kan du lage dine egne anbudsbeskrivelser ut i fra valgte NS standarder, eller egen oppbygging og egne prosesskoder.

For mer informasjon, ta kontakt!