Avvik, endring

Alle avvik, endringer, forslag og tilbud blir samlet i ProAdm®. Du legger de fortløpende inn som huskepunkter, skriver de ut og varsler forskriftsmessig. Du har fulloversikt og kontroll, og slipper den nagende følelsen av å ha gått glipp av et berettiget tilleggskrav fordi du glemte det - eller oppleve at kravet ble avvist fordi du varslet for sent. At du etterpå kan ta ut "purrelister" til byggemøte eller trykke på knappen for å fakturere er en ekstra "godbit".

Endringer i prosjektet

ProAdm® håndterer tre forskjellige hovedtyper av endringer:

  • Mengdejusteringer
  • Avvik, endring og tilleggsbestillinger m.m.
  • Interne korreksjoner

Endringsmeldinger i henhold til NS 8405.

Ta kontakt for mer informasjon!