Avdragsnota

ProAdm avdragsnota gir:
  • Underlag for faktura med dokumentasjon på post og kapittel.
  • Full kontroll over innestående på prosjektet
  • Overføring av data med XML til andre systemer
  • Full oversikt over alle avdragsnotaer og med rapportmuligheter.