Anbudskalkyle

Med ProAdm® behandler du anbudkalkylen på flere måter. Du kan:

  • La ProAdm® sørge for at du må tenke nøye gjennom hver post i anbudet
  • Beregne nøkkeltall og sammenligne med andre tilsvarende prosjekter
  • Bruke erfaringspriser til å sammenligne med og identifisere de postene som betyr mest i prosjektet
  • Sette fokus på de mest brukte ressursene og liste opp hver eneste post hvor en ressurs er benyttet før du gir et anbud