Markedets kraftigste kalkyleverktøy for anleggskostnader.
ProAdm® Entreprenør gir din bedrift full kontroll over
  • Anbudsbeskrivelser med angivelse av NS versjoner
  • Anbudskalkylen med underentrepriser
  • Avdragsnota med innestående og mva, kobling mot datafangst til målebrev
  • Avvik og endringsmeldinger etter NS normer, med kobling mot datafangst på mann- og maskintimer
  • Tilleggsnota med full dokumentasjon
  • Prognose for bedre planlegging og kontroll
  • All databehandling i ProAdm skjer samme program, som gir alle brukere oppdatert informasjon samtidig!

For nærmere informasjon om den enkelte delen i ProAdm, se i menyen til venstre.

ProAdm Entreprenør - den beste kalkulasjonsprogramvare for maskinentreprenører!

Ønsker du demonstrasjon av ProAdm Entreprenør
på din PC! Klikk på logoen.