Om Citec

Vårt mål er å tilby programvare som gir våre kunder markedets beste verktøy for prosjektstyring fra anbudskalkyle til sluttnota.

ProAdm® utvikles i takt med kundenes behov og ønsker til ProAdm® som anbudskalkulasjon og prosjektstyringsverktøy.

Historie

1988 ble Citec AS etablert som ett konsulentselskap innen bygge- og anleggsbransjen.

1993 startet utviklingen av ProAdm® .

1996 ProAdm® versjon 1 ble lansert.

2001 ble ProAdm® versjon 3 sluppet, basert på Paradox-database.

2008 ble ProAdm® v.4 med MS SQL sluppet.

2011 ble ProAdm® 5 med MS SQL lansert.

2013 teller vi 10 personer i Norge og utlandet.

2014 Powel AS kjøper 100% av aksjene i Citec AS