ProAdm Ordre

ProAdm Ordre er nå ute på betatesting hos kunder. Denne versjonen av ProAdm Ordre er basert på dagens ProAdm 5 versjon. Nærmere informasjon kommer når kundeversjonen er tilgjengelig.
l