ProAdm-oppdatering 11. mars 2015

En ny versjon av ProAdm 5 er tilgjengelig fra onsdag 11. mars kl. 12. Denne versjonen inneholder noen nye funksjoner, men er i hovedsak en kvalitetssikret oppdatering av versjonen fra juni 2014.

  • Den viktigste nyheten er støtte for NS3420, versjon 2014. NS3420:2014-koder kan brukes i egne beskrivelser, og i importerte beskrivelser (XML-filer).
  • Stabilisering/feilretting:
    • Riktig tekst i NS3420-poster når stikkord/matrisevalg brukes
    • Feil ved prosjektkopiering (alltid 25 % mva-sats, prisforespørsel kan fjernes)
    • Forbedret NS3459-eksport (XML-filer)
    • Flere mindre korrigeringer

Enbrukere

Oppdatering skjer automatisk når ProAdm startes opp. Ved å svare «OK» til nedlasting vil den nye versjonen bli installert. Men oppdateringen kan utsettes til passende tidspunkt ved å svare «Skip» til spørsmålet om nedlasting.

Ta kontakt med din IT-driftsansvarlige eller Powel-support dersom du er usikker på fremgangsmåten.

Flerbrukermiljø med automatisk oppdatering

I miljøer med flere ProAdm-brukere må oppdateringen planlegges slik at den kan gjennomføres for alle brukere. Straks en av brukerne har oppdatert, vil alle andre måtte oppdatere for å kunne bruke ProAdm. Første bruker som oppdaterer, må ha rettigheter til å oppdatere databasen. De andre brukerne vil få lastet ned ny ProAdm-versjon, som deretter starter som vanlig. Oppdateringen kan utsettes til passende tidspunkt ved å svare «Skip» til spørsmålet om nedlasting.

Ta kontakt med din IT-driftsansvarlige eller Powel-support dersom du er usikker på fremgangsmåten, eller trenger hjelp til planlegging av oppdateringen.

IT-drift/terminalserver

Mange brukere vil automatisk bli oppdatert til denne versjonen. Dette gjelder enbrukere og andre som har installert ClickOnce-utgaven av ProAdm. Brukere i terminalservermiljø, eller andre som foretrekker manuell oppdatering kan også laste ned den nye versjonen fra installasjonssidenog oppdatere sine systemer når det passer. Velg ProAdm 5, versjon 5.0.1503.1001 (exe)fra MSI-installasjonsfilene.

Backup

Vi anbefaler generelt at det alltid tas backup av ProAdm-databasen før oppdateringer gjennomføres. Bruk for eksempel Microsoft SQL Server Management Studio, eller det enklere SQL Backup and FTP-verktøyet.

Kontakt

Powel hjelper gjerne til ved oppdateringen: Send melding til Powel-support, eller ta kontakt på telefon 73 80 45 10, tastevalg 1 og 5. Bistand ved oppdatering dekkes ikke av supportavtalen, og vil bli fakturert.