Powel AS kjøper Citec AS

Powel utvider sitt tilbud og sin posisjon innen entreprenørsektoren

Powel kjøper Citec AS, leverandøren av programvareløsningen ProAdm. ProAdm er en løsning for anbudskalkulering, prosjektstyring og prosjektoppfølging, herunder målerbrev, avregning og sluttdokumentasjon. ProAdm benyttes i dag av over 200 entreprenører innen anleggssektoren.

Oppkjøpet er et ledd i Powel sin strategi om å dekke en større del av entreprenørene sine arbeidsprosesser og oppgaver.

- Med kombinasjonen Powel Gemini og ProAdm vil Powel sammen med kompetansen fra Citec sitt miljø kunne tilby en langt mer helhetlig IT-støtte for sentrale og forretningskritiske oppgaver hos våre entreprenørkunder, sier Powels administrerende direktør Bård Benum.

Powel vil integrere ProAdm med Gemini løsningen, og sørge for utvikling og support av det samlede løsningskonseptet.

Citec AS vil etter oppkjøpet innfusjoneres i Powel og bli en del av Powel sin virksomhet i løpet av høsten. Oppkjøpet innebærer også at Powel etablerer kompetanse og miljø som vil tilby løsninger og tjenester til entreprenørsegmentet fra Powel sitt kontor i Oslo.

For mer informasjon, kontakt:

Frode Solem, Business Manager, Powel AS
Telefon: (+47) 481 64 541
E-post: frode.solem@powel.no

Sigve Hervig, Markedssjef, Citec AS

Telefon: (+47) 920 99 386

E-post: Sigve@citec.no

Høyere effektivitet med integrerte løsninger

Powels løsninger for entreprenørsektoren har sett en kraftig vekst de siste årene, og oppkjøpet av Citec AS er et viktig ledd i Powels satsing innenfor dette området. ProAdm fra Citec er et naturlig supplement til våre Gemini entreprenør løsninger. Powels kunder har etterspurt et system der de også kan håndtere saksbehandling, og med dette oppkjøpet dekker vi det behovet.

Citec og Powels teknologi er lett integrert, og med ekstra kompetanse og fagfolk er Powel i en enda bedre posisjon til å dekke flere av entreprenørenes arbeidsprosesser, og gjøre deres hverdag lettere og mer effektiv.

Om Powel
Powel AS leverer forretningskritisk software og tilknyttede tjenester spesialtilpasset energiselskap, entreprenører og offentlig kommunal VA-infrastruktur. Selskapet er markedsleder med sine Software løsninger. Innen entreprenør segmentet med løsningen Powel Gemini har Powel over 600 kunder på sin kundeliste. Powel AS er et privateid selskap som ble grunnlagt i 1996 og har over 330 ansatte. For mer informasjon besøk www.powel.no.

Om Citec

Citec AS ble etablert i 1988 og består i dag av ni personer i Norge og Estland. Fra 1993 har Citec hatt fokus på utvikling og salg av programmet ProAdm Entreprenør mot bygg- og anleggsnæringen, og spesielt mot maskinentreprenører. ProAdm Entreprenør gir brukeren en unik mulighet til å kalkulere anbud med egne ressurser, og ha full kontroll og styring på alle data i prosjektet. Siste versjon av ProAdm ble lansert i 2011 og er meget godt mottatt av ProAdm brukere. For mer informasjon, besøk www.citec.no.