Forbedring av NS 3420?

Du som bruker NS 3420 i ProAdm, kan nå gi viktige innspill til videreutvikling av denne standarden. Standard Norge gjennomfører en brukerundersøkelse om standardens innhold, oppbygging, brukergrensesnitt og hvordan du benytter standarden. Hensikten med undersøkelsen er å gi innspill til hvordan standarden best kan bli tilpasset BAE-bransjens behov.

Det tar 5-10 minutter å svare på spørsmålene, avhengig av hvor mye du utdyper. De 10 første som svarer vil få en overraskelse i posten. For å kunne motta hurtigsvarspremie må du oppgi din e-postadresse.

Resultatene fra undersøkelsen vil etter planen være tilgjengelig i mars 2015, og Standard Norge vil dele hovedfunnene når resultatene er klare.

Gi dine innspill i undersøkelsen om NS 3420.