ProAdm 5 har nå fått automatisk oppslag av tidligere kalkulerte prosesser eller NS koder. Programmet søker gjennom alle tidligere kalkyler/priser og foreslår de som samsvarer mest med gjeldende post.
Les mer om ProAdm her.